JAK NA TO

1.) V menu "ke stažení" je vždy k dispozici jídelní lístek na aktuální měsíc spolu s objednávkou. Pokud nemáte možnost si oba dokumenty stáhnout a vytisknout, neváhejte zavolat na kontaktní telefon a domluvit se na osobním předání.

2.) V jídelním lístku si označte vybraná jídla a kódy u nich uvedené (např. P1, H4, S3, DN....) prosím přepište do jednotlivých sloupců objednávky dle instrukcí uvedených v objednávce dole "vzor" ke správnému datumu. Pokud budete požadovat dodání většího množství, uveďte do objednávky i požadované množství před kód pokrmu. Není podmínkou objednávat na každý den nebo odebírat celé menu (tj. polévku + hlavní chod). Můžete si objednat pouze na Vámi vybrané dny jen hlavní chod, za který je považován i velký salát. Ostatní pokrmy tj. polévka, malý salát nebo zákusek lze dodat pouze k hlavnímu chodu a nelze je objednat samostatně. Jídelní lístek s označenými pokrmy zůstává Vám, objednávku doplněnou jménem, adresou a telefonním číslem předáte dopravci. Můžete ji rovněž oscanovat a zaslat na kontaktní mail nebo vyfotit mobilním telefonem a zaslat na kontaktní telefon.

3.) Platba za objednaná jídla probíhá u soukromých osob jednorázově formou předplatného a to v hotovosti dopravci při předání prvního jídla nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury před dodáním prvního jídla.  

4.) Pokud zákazník potřebuje zrušit dodání jídla na některý den, je tak možné učinit nejpozději den před termínem dodání do 18 hodin. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena celá částka za neodebrané jídlo na příslušný den a to buď v hotovosti při dodání následného jídla, bankovním převodem na konci měsíce nebo odečtem neodebraného jídla z vyúčtování objednávky následujícího měsíce. Konkrétní výběr způsobu vrácení peněz je závislí na preferenci zákazníka. V případě, že zákazník zruší dodání jídla na následující den až po 18 hodině dne před termínem dodání, k neodebrání jídla se nepřihlíží a zákazníkovi bude účtována celá částka.

5.) Doprava jídla probíhá každý pracovní den mezi 7:00 - 13:00 hodinou. V případě, že je konečný zákazník např. špatně pohyblivý, lze předat dopravci klíče od vchodu do domu. Jídlo je též možné předávat bez přímého kontaktu se zákazníkem např. na přízemní okno rodinného domu či je vkládat do uzavíratelného botníku v panelovém domě apod. Vše záleží na dohodě mezi dopravcem a zákazníkem.

Jídlo zavážíme i zákazníkům v karanténě z důvodu Covid-19, ale i zákazníkům přímo postiženým touto nemocí.  V takovém případě prosíme všechny zákazníky, aby brali ohledy na naše zaměstnance a o této skutečnosti nás informovali včas. U těchto zákazníků striktně vyžadujeme, aby nedocházelo k přímému kontaktu s dopravcem. Jídlo je pokládáno přede dveře do bytu a na zákazníka se pouze zazvoní či zaťuká, aby byl informován, že k dodání jídla došlo. K platbě za objednané jídlo dochází pouze bankovním převodem.